Verkenningsfase

Periode: februari 2024 - juli 2024
Status: lopend

In deze fase kunnen bewoners kennis maken met onze initiatieven en aangeven of ze zich willen aansluiten. Het volgende zal plaatsvinden:

  • Een eerste bewonersavond bomvol inspiratie om kennis te maken met de werkgroep
  • Enquête onder bewoners met vragen over o.a. type woning en reeds getroffen maatregelen
  • Inventariseren van ideeën en suggesties van bewoners.
  • Vaststellen welke bewoners definitief mee willen doen aan het project.
  • Advies over en uitvoering van kleine bespaarmaatregelen.
  • Reeds opgedane kennis delen met alle geïnteresseerden.

De planning en activiteiten zijn onder voorbehoud.

Achtergrond

In 2017 is het Dorp Sloten aangewezen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. Tevens is er een aantal woningen tot monument aangewezen. Dit zorgt ervoor dat verduurzaming extra kosten geeft en/of met extra regels gepaard gaat. Vanuit de bewoners zijn er geluiden dat men wel wil verduurzamen, maar men weet niet waar te beginnen en/of de financiële middelen ontbreken. De werkgroep 'Duurzaam Sloten' wil bewoners ondersteunen met het oplossen van deze knelpunten.