Onderzoeksfase

Periode: augustus - november 2024
Status: nog niet gestart

In deze fase zullen wij samen met De Groene Grachten op onderzoek uit gaan om te bepalen welke verduurzamingsmaatregelen het meest relevant zijn voor ons dorp. De Groene Grachten is een adviesbureau dat zich volledig specialiseert in het verduurzamen van historische panden, zoals die van Sloten. Lees meer over De Groene Grachten op hun website.

De onderzoeksfase zal zich richten op 8 verschillende bouwtypologieën die al vooraf zijn bepaald. Lees hier meer over onderaan de pagina.

De planning en activiteiten zijn onder voorbehoud.

Stap 1: Bouwkundig onderzoek

Eerst zal De Groene Grachten een bouwkundig onderzoek uitvoeren onder de vooraf gecategoriseerde woningtypen:

 • Welke bouwkundige elementen zijn typerend en/of beschermd per woning-type?
 • Op welke manier wordt verwarmd, gekoeld en het pand van warm tapwater voorzien?
 • Hoe wordt geventileerd?
 • Welke elektriciteitsaansluiting is aanwezig?

Daarnaast wordt een analyse van het huidige energiegebruik gemaakt en vergeleken met referentie-woningen. 

Stap 2: Opstellen bespaaradviezen

Vervolgens zal De Groene Grachten een selectie van verduurzamingsmaatregelen maken en uitwerken. Zij bekijken daarvoor eerst hoe de energievraag (gas en elektra) zoveel mogelijk kan worden verlaagd en brengen vervolgens de opties om energie duurzaam op te wekken in kaart. Hiervoor wordt onder andere gekeken naar isolatie, ventilatie, verwarming, koeling, warmtapwater, elektriciteit en water.

Er worden uiteindelijk per woningtype twee pakketten met diverse maatregelen samengesteld:

 1. Een basispakket met relatief eenvoudige maatregelen
 2. Een integraal pakket met uitgebreide maatregelen

Uit de pakketten kunnen bewoners delen toepassen voor hun specifieke woning. 

Bewoners kunnen het volgende verwachten van de pakketten en het bespaaradvies:

 • Er wordt rekening gehouden met cultuurhistorisch waardevolle elementen, zoals interieur, structuren, constructieopbouw en vensters.
 • Er wordt omschreven of er vergunningen nodig zijn voor de maatregelen.
 • De te verwachten verbouwing en de onderhoudscyclus worden beschreven.
 • Per maatregel wordt een indicatie van de investering en terugverdientijden gegeven. 
 • Per maatregel worden de besparingen uitgewerkt voor een aantal type woningen (b.v. hoek, midden, enz).

Het adviesrapport vat de inzichten van het onderzoek samen en biedt voor de inwoners van Sloten een helder overzicht van mogelijkheden voor de 8 typen (referentie-) woningen.

Stap 3: Informatie overdracht

Na afronding van het onderzoek, organiseren we voor bewoners een informatiebijeenkomst waarin een presentatie wordt gegeven over de inzichten en resultaten van de woning-onderzoeken. De presentatie neemt de bewoners mee in het onderzoek en de uitkomsten. Onderdeel hiervan is het introduceren van het eindrapport en de verduurzamingspakketten. Het doel is dat de bewoners weten hoe ze deze informatie kunnen vertalen naar hun eigen situatie en zodat zij ook daadwerkelijk over kunnen gaan tot uitvoering.

 

Woningtypen

Voorafgaande aan de onderzoeksfase heeft een externe adviseur acht bouwtypologieën gedefinieerd. Deze vormen de basis voor de onderzoeksfase.

 1. Rijks/gemeentelijk monument, rij- en hoekwoning, vóór 1920
 2. Rijks/gemeentelijk monument, vóór 1920, vrijstaand, 1-laags
 3. Rijks/gemeentelijk monument, vóór 1920, vrijstaand, 2-laags
 4. Beschermd dorpsgezicht, rij- en hoekwoning voor 1920
 5. Beschermd dorpsgezicht, vóór 1920, vrijstaand, 1-laags
 6. Beschermd dorpsgezicht, vóór 1920, vrijstaand, 2-laags
 7. Beschermd dorpsgezicht, tussen 1920-1960 vrijstaand
 8. Beschermd dorpsgezicht, na 1960