De Groene Grachten op werkbezoek in dorpskern Sloten

De Groene Grachten op werkbezoek in dorpskern Sloten

Op een zonovergoten 10 april hebben we als werkgroep Duurzaam Sloten samen met De Groene Grachten en de afdeling Monumenten en Archeologie van Gemeente Amsterdam een rondwandeling door het dorp Sloten gemaakt.

Het doel was een indruk te krijgen van de beeldbepalende elementen van het beschermde dorpsgezicht van Sloten en de aanwezige monumenten in het dorp. De schouw was ook bedoeld om informatie te verzamelen, waardoor er een goede keuze gemaakt kan worden welke woningen nader onderzocht worden.

Van de werkgroep waren aanwezig Steffanie van de Kroon, Wim van Slooten en Anne Nicolai. Van De Groene Grachten Janneke Schaecken en Anne Schakel en van Gemeente Amserdam waren Baeda al Zamily en Hugo Roerink bij ons op bezoek.

Uitwisseling van belangrijke informatie

We begonnen onze tocht bij Steffanie thuis waar we eerst een kort overleg hadden om met elkaar kennis te maken en om de informatie te delen welke de werkgroep kreeg van bewoners van Sloten op de bewonersavond van 27-02. Hierbij werd met name stilgestaan bij besparingsmaatregelen die bewoners het liefst willen uitvoeren.

Hugo gaf vervolgens een korte uiteenzetting van verschillen in bouwkenmerken van woningen met de “beschermde dorpsgezicht status” en van de kenmerken van monumenten.

Wandeling langs monumenten en beeldbepalende woningen

De schouw daarna werd een interessante wandeling, die we begonnen bij de arbeiderswoningen op de Osdorperweg (monument), langs het Armen- en Weeshuis (beeldbepalend) naar het “doktershuis” aan het begin van de Sloterweg (monument). Vandaar liepen we weer in oostelijke richting de Sloterweg af, waarbij we stilstonden bij diverse monumenten en beeldbepalende woningen. Met name Hugo en Anne wezen ons regelmatig op bijzondere historische kenmerken in de diverse gevels. Zo ontdekten we hier en daar kozijnen met houten penverbindingen, “muizentanden”, “speklagen”, “wienersprossen” en fraai metselwerk.

Zo rustig de tijd nemend, constateerden we dat er een behoorlijk aantal historische gevels in ons dorp aanwezig zijn met veel bijzondere details. Met name woningen uit de bouwjaren tussen 1850 en 1940 zijn ruim vertegenwoordigd. Her en der zijn er ook bouwkundige ingrepen gedaan die afbreuk doen aan de stijlkenmerken van sommige woningen. Mogelijk zijn die deels nog te herstellen.

Vervolg: Woningscans & vragenlijst

De wandeling heeft al met al voldoende informatie opgeleverd om een goede keuze te maken welke woningen nader worden onderzocht. De Groene Grachten gaan nu eerst bepalen welke woningen hiervoor in aanmerking komen en leggen dit voor aan onze werkgroep. Daarna gaan we bewoners benaderen of zij deze woningscan willen laten uitvoeren. Tegelijkertijd zullen alle bewoners van Sloten een vragenlijst ontvangen waarop zij informatie over hun woning kunnen melden (bv. energie-verbruik). Deze informatie is van belang om een globaal beeld van de woningen in Sloten te krijgen.

We houden u op de hoogte middels onze eigen nieuwsbrief en o.a. de digitale nieuwsbrief Sloten-Oud Osdorp.

Agenda